Žumpy

Hranaté plastové žumpy Kruhové plastové žumpy

 

MÁTE-LI DOTAZY VOLEJTE ZDARMA

na naši zelenou linku 800 13 11 13.

 

 

Žumpy můžete objednat nebo nezávazně poptat:

  POPTÁVKA 

klik na odkaz (stejné okno)

 

Čističky odpadních vod:

 

Plastové žumpy

firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim můžete použít jako vyvážecí

žumpy, retenční nádrže, požární, nádrže, kalové jímky, dešťové zdrže, čerpací jímky, nebo jiné.

 

 

Firma Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. vyrábí žumpy, septiky, jímky a další výrobky. Potřebujete-li žumpy, septiky, jímky,- klik na odkaz.

Plastové žumpy

 je vhodné použít u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena.

 

Plastové žumpy - použití

 • jako vyvážecí žumpy
 • retenční nádrže
 • požární nádrže
 • kalové jímky
 • dešťové zdrže
 • čerpací jímky
 • jiné
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - plastikářská dílna

výhody žumpy

 • zaručeně vodotěsné ve smyslu ČSN 75 0905.
 • je snadné osadit je do výkopu
 • mají nízké pořizovací náklady
 • životnost
 • minimální náklady na údržbu jímek
 • nízká hmotnost
Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim - plastikářská dílna

Plastové žumpy

 • jsou standardně řešeny jako uzavřené s přivařeným plastovým víkem.

Na přání odběratele může být plastová žumpa opatřena různými technologickými otvory eventuelně nátrubky pro napojení potrubí.

Výpočet velikosti - plastová žumpa- klik zde

Plastové žumpy

je vhodné použít u obytných objektů, které nejsou vybaveny vodovodem a kanalizací, pouze ke shromažďování fekálních odpadů (při suchém záchodu) v místech, kde není vhodný recipient a produkce splašků musí být co nejvíce omezena.

Plastové žumpy

lze použít v domě s moderním hygienickým zařízením (WC, koupelna, teplá voda). Při počtu pěti obyvatel musíme však počítat nejméně s 0,5 až 0,8 m3 splašků denně, tj. při vyvážení jednou měsíčně by žumpa měla mít objem 15 až 25 m3.
 

Vyvážecí jímky:

Celoplastové vyvážecí bezodtokové jímky (žumpy) se budují tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Retenční nádrže

Retenční nádrž slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace. Retenční nádrž nachází uplatnění u rodinných domků, rekreačních objektů, malých a velkých firem a jiných subjektů.

 

Požární nádrže

Nádrž pro kumulaci vody

Kalová jímka

Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazováni sedimentujících látek.

Dešťová zdrž

Domovní dešťová zdrž je vhodná pro akumulaci dešťových srážek a následnému využití pro okruh užitkové vody (záchody,pračky,zálivka ...), kropení a zalévání kurtů ,zalévání zahrad a skleníků, doplňování vody do kotelen a mnoho dalších využití.

Čerpací jímky

Pro přečerpávání vody, pro snížení hladiny podzemní vody.

Na přání

Na přání odběratele mohou být jímky opatřeny různými technologickými otvory event. nátrubky pro napojení potrubí.

Jsou vyráběny z hygienicky nezávadného polypropylenu, který splňuje požadavky vyhlášky MZd. Č. 37/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s vodou a na úpravu vody, a vyhlášky MZd. č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami.

Popis plastové žumpy |Funkce, výpočet velikosti, použití plastové žumpy | Materiál žumpy | Instalace žumpy |Pokyny pro provoz žumpy

 

Plastové žumpy hranaté (klik na název):

Plastové žumpy kruhové (klik na název):

Plastové žumpy PZH 4,65 Plastové žumpy PZK 2,5
Plastové žumpy PZH 6,97 Plastové žumpy PZK 4,5
Plastové žumpy PZH 10,5 Plastové žumpy PZK 6
Plastové žumpy PZH 14,2 Plastové žumpy PZK 7,4
Plastové žumpy PZH 17,6 Plastové žumpy PZK 9,4
Plastové žumpy PZH 23,5 Plastové žumpy PZK 13
Plastové žumpy PZH 28,2 Plastové žumpy PZK 15,2
Plastové žumpy PZH 34,5  
Plastové žumpy PZH 42,5  
Plastové žumpy PZH 33  

 

Další služby a výrobky firmy Vodní zdroje Ekomonitor Chrudim:

firemní stránky:Vodní zdroje Ekomonitor

Čistička odpadních vod | ČOV | Žumpy | Čistírna odpadních vod | Septiky|Jímky |Plastové nádrže | Biologické filtry|Odlučovače ropných látek | Odlučovače tuku | Lapoly - odlučovače lehkých kapalin |Vodoměrné šachty | Striping, stripovací věže |

Analýza rizik|Studny, vrty, hydrogeologie|Ekologické audity, IPPC|Odpadní vody|EIA, SEA|Úprava vody|Sanace|Průzkumy kontamince ekologických zátěží|Radonový průzkum, odradonování|Rozbory, analýzy, radon, emise, měření pracovního prostředí|Vodovody, kanalizace