Funkce žumpy

Plastová žumpa

je nádrž pro zachycení a akumulaci odpadní vody z objektů, jako jsou například chalupy, chaty a v menší míře rodinné domky.

Velikost a použití plastové žumpy je závislé na množství přiváděné odpadní vody a navržené periodicitě vyvážení žumpy.

 

Výpočet velikosti plastové žumpy

Pro výpočet akumulačního objemu žumpy předepisuje norma ČSN 736781 výpočet dle vzorce:

V = n x q x t (m3)

n – počet obyvatel
q – specifická spotřeba vody (m3 na osobu a den) – viz tabulka
t – interval vybírání žumpy (den)

 

Vybavení nemovitosti (zařízení připojená na žumpu) Specifická spotřeba vody (m3/os/den)
Nesplachované záchody 0,002
Pouze WC 0,025
Pouze výtok vody (vodovodní kohoutek) 0,040

Výtok vody a společný WC

0,065
Výtok vody (bez koupelny) WC v bytě 0,080
Výtok vody, WC, koupelna na tuhá paliva 0,110
Výtok vody, WC, koupelna (ohřev-plyn, elektřina) 0,125
Výtok vody, WC, koupelna (centrální příprava teplé vody) 0,150

Vyvážecí žumpy:
 

Celoplastové vyvážecí bezodtokové žumpy se budují tam, kde splaškové odpadní vody nebo vody se škodlivými látkami nelze odvádět do kanalizace s centrální čistírnou odpadních vod, nebo kde tyto odpadní vody nemohou být z ekonomických či jiných důvodů čištěny v samostatné malé čistírně odpadních vod.

Retenční nádrže:

Retenční nádrž slouží k zadržení dešťových srážek a jejich následnému řízenému odtoku do kanalizace. Retenční nádrž nachází uplatnění u rodinných domků, rekreačních objektů, malých a velkých firem a jiných subjektů.

Požární nádrže

Nádrž pro kumulaci vody

Kalová jímka:

Kalová jímka je usazovací kalový prostor, který slouží k zachycování plovoucích látek a k usazováni sedimentujících látek.

Dešťová zdrž:

Domovní dešťová zdrž je vhodná pro akumulaci dešťových srážek a následnému využití pro okruh užitkové vody (záchody,pračky,zálivka ...), kropení a zalévání kurtů ,zalévání zahrad a skleníků, doplňování vody do kotelen a mnoho dalších využití.

Čerpací jímky

 

Plastové žumpy hranaté (klik na název):

Plastové žumpy kruhové (klik na název):

Plastové žumpy PZH 4,65 Plastové žumpy PZK 2,5
Plastové žumpy PZH 6,97 Plastové žumpy PZK 4,5
Plastové žumpy PZH 10,5 Plastové žumpy PZK 6
Plastové žumpy PZH 14,2 Plastové žumpy PZK 7,4
Plastové žumpy PZH 17,6 Plastové žumpy PZK 9,4
Plastové žumpy PZH 23,5 Plastové žumpy PZK 13
Plastové žumpy PZH 28,2 Plastové žumpy PZK 15,2
Plastové žumpy PZH 34,5  
Plastové žumpy PZH 42,5  
Plastové žumpy PZH 33  

 

Popis plastové žumpy |Funkce, výpočet velikosti, použití plastové žumpy | Materiál žumpy | Instalace žumpy |Pokyny pro provoz žumpy