Instalace žumpy

Způsoby osazení žumpy do terénu - určí projektant

Vyvážecí plastové žumpy se osazují v úrovni kanalizace do stavební jámy na připravenou desku z armovaného betonu.
Plastové bezodtokové žumpy se vyrábějí ve třech základních provedeních:

  1. Provedení k obetonování (OB) event. k obezdění – všechny vyráběné typy – kruhové i hranaté;
  2. Provedení k obsypání (OS) stabilizovanou zeminou – používá se v případech, když žumpa je vzdálena nejméně 5 m od základů budovy a když v její blízkosti není pojezdová komunikace;
  3. Provedení pro spodní vodu (SV) – všechny vyráběné typy – kruhové i hranaté.

Způsobem uložení žumpy k „obsypání“ se oproti uložení s obetonováním ušetří náklady na beton (+ armaturu + bednění). Zkrátí se takto i doba instalace jímky v terénu. Plastové žumpy určené k obsypání mají více dimenzovaná výztužná žebra, jsou tedy o něco pracnější a tedy i dražší než jímky určené k obetonování.
K obsypání se má použít zemina smíchaná s drceným kamenivem zrnitosti 15 až 22 nebo štěrkopísek smíchaný s kamenivem.
Zcela nevhodné k obsypu jsou mazlavé až blátivé hlíny a jíly.

U provedení plastové žumpy pro spodní vodu závisí úpravy konstrukce především na výšce hladiny spodní vody. Nejčastěji jsou do žeber vsunuty ocelové závlače, zabraňující nadzvedání jímky tlakem podzemní vody.

Obsyp či obetonování, sílu, druh betonu a způsob zakrytí jímky určí projektant dle geologických a hydrologických poměrů, vzdálenosti od okolních budov, hloubky osazení a zatížení stěn a stropu žumpy v projektové dokumentaci.

V nadzemním, tedy v samonosném provedení se bezodtokové jímky (žumpy) nedodávají.

 

Plastové žumpy hranaté (klik na název):

Plastové žumpy kruhové (klik na název):

Plastové žumpy PZH 4,65 Plastové žumpy PZK 2,5
Plastové žumpy PZH 6,97 Plastové žumpy PZK 4,5
Plastové žumpy PZH 10,5 Plastové žumpy PZK 6
Plastové žumpy PZH 14,2 Plastové žumpy PZK 7,4
Plastové žumpy PZH 17,6 Plastové žumpy PZK 9,4
Plastové žumpy PZH 23,5 Plastové žumpy PZK 13
Plastové žumpy PZH 28,2 Plastové žumpy PZK 15,2
Plastové žumpy PZH 34,5  
Plastové žumpy PZH 42,5  
Plastové žumpy PZH 33  

 

Popis plastové žumpy |Funkce, výpočet velikosti, použití plastové žumpy | Materiál žumpy | Instalace žumpy |Pokyny pro provoz žumpy